Άρθρο 53 του ν. 3105/2003

Οι απόφοιτοι των ΑΣΤΕ προσλαμβάνονται και διορίζονται στο Δημόσιο, σε θέσεις κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

 

Άρθρο 33 του ν. 3105/2003

Οι σπουδές στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης καταλήγουν, μετά από επιτυχείς εξετάσεις και με την προϋπόθεση ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης στο επάγγελμα, στην απόκτηση πτυχίου ανώτερης εκπαίδευσης. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης είναι τα ίδια με αυτά που καθορίζονται στο π.δ. υπ” αριθ. 356/1989 για τους πτυχιούχους του τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και θα ισχύουν για όλους τους αποφοίτους των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από το χρόνο αποφοίτησής τους.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της άσκησης του επαγγέλματος τους, οι απόφοιτοι της ΑΣΤΕΚ ασχολούνται με τα παρακάτω αντικείμενα και δραστηριότητες:

 1. Τροφοδοσία ξενοδοχείων και γενικότερα επισιτιστικών μονάδων.
 2. Προμήθεια τροφίμων, ποτών και εξοπλισμού.
 3. Προγραμματισμό επιχειρηματικής δραστηριότητας τουριστικών επιχειρήσεων.
 4. Χρηματοδότηση τουριστικών επιχειρήσεων.
 5. Τήρηση λογαριασμών πελατών (MAIN COURANTE)
 6. Εποπτεία ορόφων.
 7. Άσκηση εποπτείας και διοίκησης στο προσωπικό των τουριστικών επιχειρήσεων.
 8.  Έρευνα αγοράς πωλήσεων τουριστικών αγαθών και υπηρεσιών.
 9.  Διαχείριση επισιτιστικών επιχειρήσεων (εστιατόρια, καφετέριες κ.λ.π), μπαρ, κέντρων διασκέδασης και κυλικείων σε τουριστικούς χώρους που ανήκουν στην κατηγορία Πολυτελείας και Α”.
 10. Κατάρτιση προϋπολογισμών εσόδων – εξόδων.
 11. Ασκούν τις πιο πάνω αναφερόμενες δραστηριότητες και όταν αυτές  αφορούν σε ξενοδοχειακές – επισιτιστικά κ.λ.π τμήματα επιβατικών  πλοίων και κρουαζιερόπλοιων.
 12. Παροχή τουριστικών πληροφοριών.
 13.  Έκδοση εισιτηρίων.
 14.  Σχεδιασμός και σύνθεση τουριστικού πακέτου.
 15.  Σχεδιασμός και εκτέλεση ταξιδίου.
 16. Προγραμματισμός και εκτέλεση μαζικής διακίνησης ατόμων.
 17. Καθοδήγηση ταξιδιωτικών ομάδων (TOUR LEADERS).
 18. Αασκούν τις δραστηριότητες των παραγράφων 12, 13, 14, 15 , 16 και 17 του παρόντος άρθρου και όταν αυτές αφορούν σε τουριστικά, ταξιδιωτικά κ.λ.π τμήματα αεροπορικών ναυτιλιακών, σιδηροδρομικών εταιριών, τραπεζών κ.λ.π.
 19. Άσκηση επαγγέλματος υπευθύνου διευθυντή ξενοδοχειακών γραφείων.
 20. Άσκηση επαγγέλματος υπευθύνου διευθυντή ταξιδιωτικών γραφείων.
 21. Παροχή υπηρεσιών στη Διεύθυνση επιθεώρησης του Ε.Ο.Τ και άλλες διοικητικές και επισιτιστικές Διευθύνσεις του.
 22. Εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας για την ίδρυση – επέκταση τουριστικών επιχειρήσεων.
 • Οι απόφοιτοι της ΑΣΤΕΚ καλύπτουν όλο το φάσμα της διοικητικής ιεραρχίας της σχετικής με την ειδικότητα τους.

 • Οι απόφοιτοι της ΑΣΤΕΚ απασχολούνται στην εκπαίδευση, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία
 • Οι απόφοιτοι της ΑΣΤΕΚ μπορούν να απασχοληθούν σε έρευνα θεμάτων της ειδικότητας τους.
 • Οι απόφοιτοι της ΑΣΤΕΚ με την απόκτηση του πτυχίου τους ασκούν το επάγγελμα είτε ως στελέχη μονάδων, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών δικαιωμάτων.