Υπουργείο Τουρισμού - Logo-ΑΣΤΕΚ-Ανώτερη-Σχολή-Τουριστικής-Εκπαίδευσης-Κρήτης

Library

ASTEK has a fully organized library on its premises as well as an online service

General info

The main goal of ASTEK’s library is to strengthen and support the educational activities of the School and to provide specialized information to its members. Our library is an open access library and a lending books library. All members of the educational community of the School, students, and teachers, as well as the general public, can make use of the material and spaces of the library. General public, however, has no right to borrow books.
Internationally recognized library standards are used to organize and process Library items. The placement of the items on the shelves follows the Dewey taxonomic system, which is based on the division of knowledge into thematic categories defined on the basis of the decimal numbering system. The model of the thematic headings of the National Library of Greece is used for the thematic organization of the material.

In addition, the Anglo-American Cataloging Rules standard (AACR2) is used to compile bibliographic records. For the management and access to the material of the library, the integrated information system OpenABEKT is used, while on-line access is available to the Electronic Search Catalog of the Library (OPAC), on the website of the School.

The members of the educational community of the School should contact Library staff for information and assistance.
The Library of ASTEK is evolving, developing new services, always aiming at reliable, accurate and timely information for the members of the educational community of the School.
 • Βιβλιοθήκη Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης
 • Βιβλιοθήκη Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης
 • Βιβλιοθήκη Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης

Opening Hours

The library is open from Monday to Friday, from 08:00 until 16:00.
The library is closed during public holidays. In exceptional cases, the library modifies its schedule.
CONTACT

Online Library

All the books of the library are registered and searchable in its electronic catalog (or automated catalog or online catalog or OPAC), which is freely accessible through the School’s website and through the OpenABEKT Unified Catalog.
NAVIGATE
ASTEK - Electronic Search Catalog of the Library - OpenABEKT
Online Library website of ASTEK

Collection - Items

The library’s collection includes printed and non-printed material. The printed material consists of books, magazines, information material and diploma theses. The unprinted material is mainly audiovisual material mainly, DVDs and CD-ROMs.
The collection of books is the main material of the library and covers thematically the scientific fields that are of direct interest to the members of the school community (Management, Finance, Marketing, Cooking Law, etc.). In addition, there are books of wider interest (Literature, History, Art, etc.).
The collection also includes magazines, dictionaries, encyclopedias, and other manuals that the user can refer to during his/her research. This material is non-borrowable and can only be used inside the library.
The library also has a collection of the dissertations, submitted by the students of the School, for the completion of their studies and constitute a separate category of borrowed material.

Lending

The library’s collection is available for borrowing, except magazines, information books, special care books and any other material deemed non-lending by the library. All members of the educational community of the school have the right to borrow (students, teachers, teaching, and administrative staff), if they apply for their registration in the library and the issuance of a relevant membership card.

Issuance of a membership card

To issue a membership card, you need to present a police ID, a small ID photo, a document proving the applicant's status at the school and the submission of the relevant printed registration application provided by the Library Service Office.
The membership card and therefore the right to borrow, is strictly personal and is not transferable to other persons. The user is also required to inform the library of any change in their home address, telephone numbers or other personal information. Finally, lending secrecy is maintained. By submitting the registration application, the applicant accepts the conditions governing the issuance of a membership card and the internal regulations of the library.

Rights and obligations of members

The students of the school have the right to borrow three (3) items for fifteen (15) days and the right to one (1) renewal of the already borrowed items for fifteen (15) additional days, provided that they have not been requested by another user. The teaching staff of the library can borrow up to five (5) items for thirty (30) days, with the possibility of one (1) monthly renewal, provided that no reservation has been made by another user.
It is possible to renew the loan period of the books by phone, e-mail or in person. The renewal is made under the condition that there is no reservation by another user for the specific book. One (1) renewal of the loan is allowed and after that, the items will have to be returned. The renewal should be done shortly before the end of the loan period.
In case a book/ item is already borrowed, there is the possibility to book it. Thus, the member who has already borrowed the book, will not be able to extend the borrowing period by renewing. This ensures that the member who made the reservation will be the next to borrow it. If there are more than one booking for the same book, priority is given. Once the booked book is returned, the library staff notifies the booking member of its receipt.
In addition, the library reserves the right to withdraw material. Revocation is the action in which, in special cases, the library requests the immediate return of material before the expiration date of its loan, so that it can be used immediately and for a short period of time (1-2 days) by another user. After using it, the material is returned to the original user. Users must comply with this action.
The user who loses or returns material in poor condition, must replace it. Students cannot enroll in a new semester, unless they have returned to the library the material whose loan period has expired or have not replaced it. To receive their degree, seniors must return to the library the material of which the loan period has expired.
There is the possibility of borrowing books from the Library of the School of Guides of Rethymno, upon submission of a relevant request to the Library of ASTEK.
Βιβλιοθήκη Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης

Desktop computers

In the area of the library there are two desktop computers at the disposal of the students for the implementation of research in the context of their educational obligations, for search in the electronic catalog (OPAC) and on the Internet more widely.
ONLINE LIBRARY

Online sources (Greek)

Δημόσιες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης - Βιβλιοθήκη - Ψηφιοποιημένα Βιβλία
Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα & Βοηθήματα - Kallipos.gr
Κέντρα Δια Βίου Μάθησης - Ψηφιακό Υλικό
Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων - Ψηφιακό Υλικό
Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Πρόγραμμα: Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών
 • 2η Διδακτική ενότητα. Η συμβολή του τουρισμού στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη: Μέρος Α και Μέρος Β.
 • 3η Διδακτική ενότητα. Οι βασικές αρχές και οι νέες τάσεις στην οργάνωση και διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων: Μέρος Α και Μέρος Β.
 • 4η Διδακτική ενότητα. Οι βασικές αρχές και η σημασία του στρατηγικού μάνατζμεντ για την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων: Μέρος Α και Μέρος Β.
 • 5η Διδακτική Ενότητα. Οι βασικές αρχές και η σημασία της Διοίκησης του Ανθρώπινου Δυναμικού στην περίπτωση των τουριστικών επιχειρήσεων. Μέρος Α και Μέρος Β.
 • 6η Διδακτική Ενότητα. Η χρηματοδότηση των τουριστικών επιχειρήσεων: Μέρος Α και Μέρος Β.
 • 7η Διδακτική Ενότητα. Οι βασικές αρχές και η σημασία της οικονομικής και χρηματοοικονομικής διοίκησης των τουριστικών επιχειρήσεων: Μέρος Α και Μέρος Β.
 • 8η Διδακτική Ενότητα. Οι σύγχρονες εξελίξεις στο μάρκετινγκ των τουριστικών επιχειρήσεων και των τουριστικών προορισμών: Μέρος Α και Μέρος Β.
 • 9η Διδακτική ενότητα. Ο ρόλος και η συμβολή των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην οργάνωση, διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων και στη διαχείριση των τουριστικών προορισμών: Μέρος Α, Μέρος Β και Μέρος Γ.
 • 10η Διδακτική Ενότητα. Οι Βασικές Αρχές και η Σημασία της Στατιστικής και των Ποσοτικών Μεθόδων στη Οργάνωση και Διοίκηση των Τουριστικών Επιχειρήσεων και στη Διαχείριση των Τουριστικών Προορισμών: Μέρος Α και Μέρος Β.
 • 11η Διδακτική ενότητα. Τα σύγχρονα πολιτιστικά προϊόντα, χρήσεις της κληρονομιάς και της παράδοσης και παραγωγή της τοπικότητας ως μέσο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών τουριστικών προορισμών: Μέρος Α, Μέρος Β και Μέρος Γ.
 • 12η Διδακτική Ενότητα. Οι προκλήσεις για τον έμπειρο τουρίστα και οι περιηγήσεις του στον πολιτισμό ως σύγχρονη τουριστική επιχειρηματική δράση: Μέρος Α και Μέρος Β.
 • 13η Διδακτική Ενότητα. Η Βιώσιμη ανάπτυξη προορισμών και ο ρόλος του τουριστικού επιχειρείν: Μέρος Α και Μέρος Β.
 • 14η Διδακτική ενότητα. Τα σύγχρονα πρότυπα ανάπτυξης τουριστικών προορισμών, η περίπτωση του προτύπου ανάπτυξης των ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού: Μέρος Α και Μέρος Β.
 • 15η Διδακτική ενότητα. Η οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων ειδικού και εναλλακτικού τουρισμού
ΑΣΤΕΚ - Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης - Logo
Anoteri Sholi Touristikis Ekpedefsis Kritis (ASTEK) belongs to the tertiary education level of the Greek Education System and operates under the Ministry of Tourism offering an academic program designed to prepare senior executives for the hospitality industry.
chevron-downcheckmark-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram