Υπουργείο Τουρισμού - Logo-ΑΣΤΕΚ-Ανώτερη-Σχολή-Τουριστικής-Εκπαίδευσης-Κρήτης

22 Σεπτεμβρίου 2023

Αιτήσεις επανεγγραφής στο Α' εξάμηνο

Καλούνται οι σπουδαστές-ριες που εισήχθησαν στην Σχολή τα ακαδημαϊκά έτη 2021-22 & 2022-23 και είχαν ζητήσει αναβολή, να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση επανεγγραφής προκειμένου να φοιτήσουν στο ακαδημαϊκό έτος 2023-24 ή να ζητήσουν αναβολή με Υπεύθυνη δήλωση

(Εφόσον η αίτηση ή Υπεύθυνη δήλωση αποσταλεί με ταχυμεταφορά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή κατατεθεί από νομίμως εξουσιοδοτημένο από τον/την επιτυχόντα/επιτυχούσα πρόσωπο, η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να φέρει θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή ή μέσω
www.gov.gr.) Προθεσμία Υποβολής έως 13 Οκτωβρίου 2023

ΑΣΤΕΚ - Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης - Logo
Η ΑΣΤΕΚ είναι μία από τις δυο Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης που λειτουργούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού στη Ρόδο και στην Κρήτη.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram