Υπουργείο Τουρισμού - Logo-ΑΣΤΕΚ-Ανώτερη-Σχολή-Τουριστικής-Εκπαίδευσης-Κρήτης

Πρακτική άσκηση

Οι σπουδαστές της ΑΣΤΕΚ πραγματοποιούν εννέα συνολικά μήνες αμειβόμενης πρακτικής από την 1η Ιουλίου έως την 30η  Σεπτεμβρίου κάθε έτους
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 16802/667/27.8.2010 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πολιτισμού και Τουρισμού «Όροι και προϋποθέσεις πρακτικής άσκησης ημεδαπών και αλλοδαπών σπουδαστών/μαθητών Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ 1345).
Οι σπουδαστές της ΑΣΤΕΚ πραγματοποιούν εννέα συνολικά μήνες αμειβόμενης πρακτικής άσκησης σε επιλεγμένες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 4 και 5 Αστέρων, με τη μέριμνα και την εποπτεία της Σχολής.
Η πρακτική άσκηση διαρκεί από την 1η Ιουλίου έως την 30η  Σεπτεμβρίου κάθε έτους.
Nέα ΚΥΑ 9319/ΦΕΚ Β’ 2431/7-6-2021

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης

Α΄ ΕΤΟΣ

Σπουδαστές-τριες

  • Βοηθητικές εργασίες στα Επισιτιστικά Τμήματα (Εστιατόριο – Μπαρ – Ταβέρνα), για 60 ημέρες.
  • Στα τμήματα της Κουζίνας, για 30 ημέρες.

Επισιτιστικά τμήματα

  1. Ως Σερβιτόρος ή βοηθός, Tableau – Hostess

  2. Ως βοηθοί ασκούμενοι

Β΄ ΕΤΟΣ

Σπουδαστές-τριες

  1. Κύριες και βοηθητικές εργασίες για 30 ημέρες στο Τμήμα Υποδοχής – Θυρωρείου, ως έναντι.
  2. Κύριες εργασίες για 30 ημέρες στα Επισιτιστικά Τμήματα, ως έναντι.

Σπουδάστριες

  1. Κύριες εργασίες για ένα 30 ημέρες στα Τμήματα του HOUSE KEEPING, ως έναντι:

Σπουδαστές

  1. Όσοι επιθυμούν ομοίως ως άνω, διαφορετικά παραμένουν στο Τμήμα Υποδοχής-Θυρωρείου για 30 ακόμα ημέρες.

Υποδοχή - Θυρωρείο

Ανάθεση εργασιών και υπευθυνοτήτων που πραγματοποιούνται στο χώρο της Υποδοχής.

Επισιτιστικά τμήματα

Ανάθεση αυξημένων δραστηριοτήτων και υπευθυνοτήτων στα διάφορα επισιτιστικά τμήματα σύμφωνα πάντα και με την δυνατότητα του σπουδαστή.

Όροφοι - Πλυντήριο - Λινοθήκη

Ως βοηθοί προϊσταμένης στους ορόφους – πλυντήριο – λινοθήκη.

Γ΄ ΕΤΟΣ

Σπουδαστές-τριες

  1. Κύριες εργασίες σε όλα τα Τμήματα της Υποδοχής (FRONT & BACK OFFICE), για 60 ημέρες.
  2. Κύριες και βοηθητικές εργασίες στα Τμήματα Λογιστηρίου-Διαχείρισης, Ελέγχου, Αποθήκης, FOOD & BEVERAGE για 30 ημέρες.

Παρατήρηση

Σε περίπτωση που το Ξενοδοχείο προσφέρει και άλλες δραστηριότητες π.χ. Συνεδριακό Κέντρο, κλπ, επιβάλλεται και η συμμετοχή των σπουδαστών στις δραστηριότητες αυτές ως βοηθοί ασκούμενοι.
ΑΣΤΕΚ - Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης - Logo
Η ΑΣΤΕΚ είναι μία από τις δυο Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης που λειτουργούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού στη Ρόδο και στην Κρήτη.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram