Λατούς 25, Αγ. Νικόλαος
28410 28828
astek@mintour.gr
Υπουργείο Τουρισμού - Logo-ΑΣΤΕΚ-Ανώτερη-Σχολή-Τουριστικής-Εκπαίδευσης-Κρήτης

Erasmus+

Το πρόγραμμα 2021-2027 δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική ένταξη, στην πράσινη και στην ψηφιακή μετάβαση, καθώς και στην προώθηση της συμμετοχής των νέων στον δημοκρατικό βίο.
Ο Πανεπιστημιακός χάρτης ERAΣMUS+ απονεμήθηκε για πρώτη φορά στην Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης το 2014 και από τότε η Σχολή συμμετέχει σε δράσεις στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο εκείνης της χρονιάς. Για την υλοποίηση κινητικότητας σπουδαστών για πρακτική άσκηση Η ΑΣΤΕΚ συμμετέχει στον μεγαλύτερο Όμιλο Πρακτικής Άσκησης, υπό τον συντονισμό του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και συγκεκριμένα του Τμήματος Διεθνών Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Ανταλλαγής Φοιτητών το οποίο  παρέχει διοικητική και οικονομική υποστήριξη στους φοιτητές που μετακινούνται σε Χώρες Εταίρους για πρακτική άσκηση. Ο όμιλος αποτελείται από δέκα (10) Ιδρύματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης:
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτη
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα θα υποστηρίζει τρεις κύριες κατηγορίες δράσεων:

1

Ευκαιρίες μάθησης για τα άτομα, εντός και εκτός της ΕΕ, που θα περιλαμβάνουν: σπουδές και κατάρτιση, περιόδους άσκησης, διδασκαλία και επαγγελματική εξέλιξη και μη τυπικές δραστηριότητες για νέους, όπως ο εθελοντισμός.

2

Θεσμική συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, οργανώσεων νέων, επιχειρήσεων, τοπικών και περιφερειακών αρχών και ΜΚΟ, για να δοθεί ενθάρρυνση στην ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση και στις δραστηριότητες των νέων, καθώς επίσης και για να δοθεί προώθηση στην απασχολησιμότητα, στη δημιουργικότητα και στην επιχειρηματικότητα.

3

Υποστήριξη των πολιτικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη μέλη και συνεργασία με τρίτες χώρες, με επίκεντρο την ενίσχυση της βάσης στοιχείων για τη χάραξη πολιτικής και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών.
Περισσότερα
https://erasmus.uniwa.gr/
Περισσότερα
https://erasmus.uniwa.gr/
ΑΣΤΕΚ - Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης - Logo
Η ΑΣΤΕΚ είναι μία από τις δυο Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης που λειτουργούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού στη Ρόδο και στην Κρήτη.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram