Υπουργείο Τουρισμού - Logo-ΑΣΤΕΚ-Ανώτερη-Σχολή-Τουριστικής-Εκπαίδευσης-Κρήτης

12 Ιανουαρίου 2024

Εξεταστική Φεβρουαρίου 2024 -Δήλωση μαθημάτων

Η εξεταστική Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί από 05-16 Φεβρουαρίου 2024. Σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών:

Άρθρο 14
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΕΝΙΚA
3.Οι σπουδαστές προκειμένου να συμμετέχουν στις εξεταστικές περιόδους και να εξεταστούν σε οφειλόμενα μαθήματα, υποχρεούται να υποβάλουν στην Γραμματεία της Σχολής, σχετική αίτηση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων.
Άρθρο 13
ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΟΔΟΥ
Σπουδαστής ο οποίος επιθυμεί να αποποιηθεί το βαθμό προόδου, σε οφειλόμενα θεωρητικά μαθήματα υποβάλλει δήλωση τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την έναρξη της εξεταστικής περιόδου προσδιορίζοντας το μάθημα ή τα μαθήματα στα οποία επιθυμεί την αποποίηση. Η αποποίηση του βαθμού προόδου γίνεται μία φορά και συνεπάγεται την οριστική απώλεια αυτού. Στην περίπτωση της αποποίησης ως βαθμός του μαθήματος λαμβάνεται ο βαθμός της τελικής γραπτής εξέτασης.

προθεσμία Δήλωσης έως Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2024. Το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες

Σύνδεσμος δήλωσης οφειλόμενων μαθημάτων: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHA_webAnKlYb_V-a0xIlVvbmZXIPouClH4A2dlCnO-8pwNw/viewform?usp=pp_url

ΑΣΤΕΚ - Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης - Logo
Η ΑΣΤΕΚ είναι μία από τις δυο Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης που λειτουργούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού στη Ρόδο και στην Κρήτη.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram