Υπουργείο Τουρισμού - Logo-ΑΣΤΕΚ-Ανώτερη-Σχολή-Τουριστικής-Εκπαίδευσης-Κρήτης

1 Σεπτεμβρίου 2021

Εφαρμογή Νέου Προγράμματος Σπουδών στις ΑΣΤΕ

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2664/15-02.2021 (Β’ 618) Κ.Υ.Α. «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 20071/29.12.2020 (Β΄5824) απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Τουρισμού «Πρόγραμμα Σπουδών των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ) του Υπουργείου Τουρισμού», από το νέο ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, στην Α.Σ.Τ.Ε.Κ. εφαρμόζεται το νέο τετραετές πρόγραμμα σπουδών και αφορά σε όλους τους ενεργούς σπουδαστές (πρωτοετείς δευτεροετείς και τριτοετείς) της Σχολής.

Αναφορικά με τους νεοεισερχόμενους σπουδαστές, παρακαλούμε να παρακολουθείτε την ιστοσελίδα μας για ανακοινώσεις σχετικά με την προθεσμία και τα δικαιολογητικά εγγραφής.

ΑΣΤΕΚ - Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης - Logo
Η ΑΣΤΕΚ είναι μία από τις δυο Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης που λειτουργούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού στη Ρόδο και στην Κρήτη.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram