Υπουργείο Τουρισμού - Logo-ΑΣΤΕΚ-Ανώτερη-Σχολή-Τουριστικής-Εκπαίδευσης-Κρήτης

5 Σεπτεμβρίου 2022

ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2022-2023

Ορίζεται νέα περίοδος υποβολής αιτήσεων για τους υποψηφίους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής από τις 05.09.2022 έως και 14.09.2022 μέχρι το τέλος της ημέρας.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 14154/13.07.2022 (ΑΔΑ: ΨΠ40465ΧΘΟ-ΩΓ3) Προκήρυξη εισαγωγής μετεκπαιδευόμενων στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού για την εκπαιδευτική περίοδο 2022-2023.

ΑΣΤΕΚ - Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης - Logo
Η ΑΣΤΕΚ είναι μία από τις δυο Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης που λειτουργούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού στη Ρόδο και στην Κρήτη.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram