Υπουργείο Τουρισμού - Logo-ΑΣΤΕΚ-Ανώτερη-Σχολή-Τουριστικής-Εκπαίδευσης-Κρήτης

18 Νοεμβρίου 2021

Προκήρυξη για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού στις ΑΣΤΕ περιόδου 2021-2022

Διευκρινίζεται ότι λόγω της υπ’ αρ. 19353/29-10-2021 (ΦΕΚ 5057/τ.Β’ 01.11.2021) κ.υ.α και της συνεπακόλουθης, μη δημιουργίας 4ου έτους σπουδών στις Α.Σ.Τ.Ε. κατά το τρέχων ακαδημαϊκό έτος 2021- 2022, δεν θα καλυφθούν όλες οι προκηρυσσόμενες θέσεις επιστημονικών συνεργατών εργαστηριακών συνεργατών και εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών, όπως προβλέπεται στην παράγραφο Δ.15 της με Α.Π. 19598/2-11-2021 προκήρυξης.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Από 18/11/2021 (ΠΕΜΠΤΗ) έως και 24/11/2021 (ΤΕΤΑΡΤΗ). 

ΑΣΤΕΚ - Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης - Logo
Η ΑΣΤΕΚ είναι μία από τις δυο Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης που λειτουργούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού στη Ρόδο και στην Κρήτη.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram