Υπουργείο Τουρισμού - Logo-ΑΣΤΕΚ-Ανώτερη-Σχολή-Τουριστικής-Εκπαίδευσης-Κρήτης

6 Οκτωβρίου 2023

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικών συνεργατών, εργαστηριακών συνεργατώνκαι εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών, με ωριαία αντιμισθία για την κάλυψη εκτακτωνεκπαιδευτικών αναγκών των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.), τουΥπουργείου Τουρισμού, για την εκπαιδευτική περίοδο 2023-2024

Ημερομηνίες Υποβολής Αιτήσεων : από 07/10/2023 έως 13/10/2023 

ΑΣΤΕΚ - Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης - Logo
Η ΑΣΤΕΚ είναι μία από τις δυο Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης που λειτουργούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού στη Ρόδο και στην Κρήτη.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram