Υπουργείο Τουρισμού - Logo-ΑΣΤΕΚ-Ανώτερη-Σχολή-Τουριστικής-Εκπαίδευσης-Κρήτης

29 Αυγούστου 2022

«Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικών συνεργατών, εργαστηριακών συνεργατών
και εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών, με ωριαία αντιμισθία για την κάλυψη εκτακτων
εκπαιδευτικών αναγκών των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.), του
Υπουργείου Τουρισμού, για την εκπαιδευτική περίοδο 2022-2023»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Από 28/8/2022 (ΚΥΡΙΑΚΗ) έως και 5/9/2022 (ΔΕΥΤΕΡΑ).

ΑΣΤΕΚ - Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης - Logo
Η ΑΣΤΕΚ είναι μία από τις δυο Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης που λειτουργούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού στη Ρόδο και στην Κρήτη.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram