Υπουργείο Τουρισμού - Logo-ΑΣΤΕΚ-Ανώτερη-Σχολή-Τουριστικής-Εκπαίδευσης-Κρήτης

23 Μαΐου 2024

Πρόγραμμα εξεταστικής Ιουνίου 2024 και δήλωση οφειλόμενων μαθήματων προηγούμενων εξαμήνων

Στην παρούσα ανακοίνωση επισυνάπτεται παρακάτω το πρόγραμμα Εξεταστικής Ιουνίου 2024 καθώς και σύνδεσμος που οδηγεί σε φόρμα συμπλήρωσης στοιχείων για τη δήλωση των οφειλόμενων μαθημάτων παλαιοτέρων εξαμήνων για την εξεταστική Ιουνίου 2024.

Δήλωση οφειλόμενων μαθημάτων

Για κάθε μάθημα που επιθυμείτε να δηλώσετε θα πραγματοποιηθεί ξεχωριστή υποβολή της φόρμας.
Π.χ. σε περίπτωση δυο μαθήματων θα γίνουν δυο ξεχωριστές υποβολές, μια για το κάθε μάθημα.

Για ευκολία στο τέλος της πρώτης υποβολής μπορείτε να πατήσετε υποβολή άλλης απάντησης για να υποβάλετε όσα άλλα μαθήματα επιθυμείτε.

Πρόγραμμα εξεταστικής Ιουνίου

Πρόγραμμα-Εξεταστικής-Ιούνιου-2024

ΑΣΤΕΚ - Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης - Logo
Η ΑΣΤΕΚ είναι μία από τις δυο Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης που λειτουργούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού στη Ρόδο και στην Κρήτη.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram