Υπουργείο Τουρισμού - Logo-ΑΣΤΕΚ-Ανώτερη-Σχολή-Τουριστικής-Εκπαίδευσης-Κρήτης

16 Φεβρουαρίου 2023

Πρόσκληση Τουριστικών Επιχειρήσεων για Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Θέρους 2023

Το Υπουργείο Τουρισμού απευθύνει πρόσκληση στις Τουριστικές Επιχειρήσεις που επιθυμούν να απασχολήσουν τους θερινούς μήνες του 2023 καταρτιζόμενους των ΙΕΚ Τουρισμού και σπουδαστές των Ανώτερων Σχολών (ΑΣΤΕ) του Υπουργείου Τουρισμού, για πραγματοποίηση της πρακτικής τους άσκησης, να υποβάλλουν σχετική αίτηση. Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων υποβάλλονται μέχρι και την Τετάρτη 5 Απριλίου 2023, η αναλυτική πρόσκληση, υποδείγματα και περισσότερες πληροφορίες και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή, αναρτώνται στο mintour.edu.gr

Παράλληλα, ξεκινούν πανελλαδικά και οι “Ημέρες Καριέρας” στις κατά τόπους Σχολές και ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού, όπου οι σπουδαστές, οι απόφοιτοι και οι υποψήφιοι εργοδότες θα μπορούν να έρχονται σε επαφή, για την κάλυψη εργασιακών αναγκών και δυνατοτήτων σταδιοδρομίας στους τουριστικούς κλάδους.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπ’ αρ. 9319/1.6.2021 κ.υ.α (Β΄ 2431), δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης έχουν οι κάτωθι επιχειρήσεις:

α) Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα:  Κατηγορίας 5 αστέρων με αριθμό κλινών 50 και άνω, Κατηγορίας 4 αστέρων με αριθμό κλινών 60 και άνω και Κατηγορίας 3 αστέρων με αριθμό κλινών 110 και άνω. Οι επιχειρήσεις της κατηγορίας θα πρέπει να πληρούν της προϋποθέσεις άρτιας λειτουργίας όλων των τμημάτων μιας σωστά οργανωμένης μονάδας και

ειδικότερα εκείνων που καθιστούν δυνατή την ορθή άσκηση της πρακτικής εκάστης ειδικότητας.

β) Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα κατηγορίας 5* και 4* αστέρων, ανεξαρτήτως αριθμού κλινών, που διαθέτουν σήμα «boutique hotel» που χορηγείται από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ξ. Ε. Ε.), και τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις άρτιας λειτουργίας όλων των τμημάτων μιας σωστά οργανωμένης μονάδας, και ειδικότερα εκείνων που καθιστούν δυνατή την ορθή άσκηση της πρακτικής εκάστης ειδικότητας.

γ) Εγκαταστάσεις Ειδικής Τουριστικής Υποδομής, όπως ορίζονται στον ν.4276/2014 ήτοι: Συνεδριακά Κέντρα, Γήπεδα Γκολφ, Τουριστικοί Λιμένες, Χιονοδρομικά Κέντρα, Θεματικά Πάρκα, Εγκαταστάσεις Ιαματικού Τουρισμού (Μονάδες Ιαματικής Θεραπείας, Κέντρα Ιαματικού Τουρισμού − Θερμαλισμού, Κέντρα Θαλασσοθεραπείας, Κέντρα Αναζωογόνησης (spa), Κέντρα Προπονητικού Αθλητικού Τουρισμού, Ορειβατικά καταφύγια, Αυτοκινητοδρόμια, οι οποίες διαθέτουν τμήματα συναφή με τις ειδικότητες των ασκούμενων εφοδιασμένα με τις προβλεπόμενες από τον νόμο άδειες λειτουργίας.

δ) Τουριστικά Γραφεία για τους ασκούμενους συναφών ειδικοτήτων, στα οποία ο αριθμός των απασχολουμένων είναι τρία (3) άτομα και άνω, όπως αυτό αποτυπώνεται κάθε φορά στην τρέχουσα ισχύουσα κατάσταση ενεργού προσωπικού που τηρείται στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

ε) Αρτοποιεία και Εργαστήρια Ζαχαροπλαστικής, για τους ασκούμενους συναφών ειδικοτήτων, τα οποία είναι πλήρως οργανωμένα από πλευράς εγκαταστάσεων και απασχολούν στην ειδικότητα τέσσερα(4)άτομα κατ’ ελάχιστο, όπως αυτό αποτυπώνεται κάθε φορά στη τρέχουσα ισχύουσα κατάσταση ενεργού προσωπικού που τηρείται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

στ) Eστιατόρια, για τους/τις ασκούμενους/ες συναφών ειδικοτήτων, τα οποία

διαθέτουν το Ειδικό Σήμα Ποιότητας Ελληνικής Κουζίνας, είναι πλήρως οργανωμένα από πλευράς εγκαταστάσεων και απασχολούν στην ειδικότητα πέντε (5) άτομα κατ’ ελάχιστο, όπως αυτό αποτυπώνεται κάθε φορά στη τρέχουσα ισχύουσα κατάσταση ενεργού προσωπικού που τηρείται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

ζ) Ναυλομεσιτικά γραφεία, για τους/τις ασκούμενους/ ες συναφών ειδικοτήτων, στα οποία ο αριθμός των απασχολουμένων είναι τρία (3) άτομα και άνω, όπως αυτό αποτυπώνεται κάθε φορά στη τρέχουσα ισχύουσα κατάσταση ενεργού προσωπικού που τηρείται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

η) Εταιρείες Κρουαζιέρας για τους/τις ασκούμενους/ ες συναφών ειδικοτήτων.

θ) Εταιρείες Γενικών Αντιπροσώπων Πωλήσεων (G.S.A. General Sales Agents) για

τους/τις ασκούμενους/ ες συναφών ειδικοτήτων.

ι) Αεροπορικές εταιρείες για τους/τις ασκούμενους/ ες συναφών ειδικοτήτων.

κ) Εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών και επιβατών για τους

ασκούμενους συναφών ειδικοτήτων.

λ) Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, για τους/τις ασκούμενους/ες συναφών ειδικοτήτων, στα οποία ο αριθμός των απασχολουμένων είναι πέντε (5) άτομα και άνω, όπως αυτός αποτυπώνεται κάθε φορά στη τρέχουσα ισχύουσα κατάσταση ενεργού προσωπικού που τηρείται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

μ) Εταιρείες διαχείρισης ξενοδοχείων καθώς και εταιρείες διαχείρισης αεροδρομίων για τους/τις ασκούμενους/ες συναφών ειδικοτήτων.

Σημειώνεται ότι η αμειβόμενη πρακτική άσκηση των σπουδαστών και καταρτιζόμενων των ΙΕΚ Τουρισμού και των Σχολών του Υπουργείου Τουρισμού εκσυγχρονίστηκε μετά από 11 χρόνια με μέριμνα της αρμόδιας Υφυπουργού Τουρισμού, Σοφίας Ζαχαράκη και την έκδοση της υπ’ αριθμόν 9319/01-06-2021 Κ.Υ.Α. με την οποία προστέθηκαν νέες κατηγορίες επιχειρήσεων, ενώ, δόθηκε και η δυνατότητα πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό, σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Τετάρτη 5 Απριλίου 2023

Περισσότερες πληροφορίες και δικαιολογητικά εδώ

ΑΣΤΕΚ - Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης - Logo
Η ΑΣΤΕΚ είναι μία από τις δυο Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης που λειτουργούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού στη Ρόδο και στην Κρήτη.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram