Υπουργείο Τουρισμού - Logo-ΑΣΤΕΚ-Ανώτερη-Σχολή-Τουριστικής-Εκπαίδευσης-Κρήτης

22 Μαρτίου 2022

Τον καθορισμό της Τετάρτης 23.03.2022 ως ημερομηνία έναρξης των Τμημάτων
Μετεκπαίδευσης Αγ. Νικολάου του Υπουργείου Τουρισμού για την εκπαιδευτική περίοδο 2021-2022, και
της Πέμπτης 30.06.2022 ως ημερομηνία λήξης.

ΑΣΤΕΚ - Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης - Logo
Η ΑΣΤΕΚ είναι μία από τις δυο Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης που λειτουργούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού στη Ρόδο και στην Κρήτη.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram