Υπουργείο Τουρισμού - Logo-ΑΣΤΕΚ-Ανώτερη-Σχολή-Τουριστικής-Εκπαίδευσης-Κρήτης

5 Ιανουαρίου 2022

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 23520/29-12-2021 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού με
θέμα «Επικύρωση των πρακτικών και πινάκων υποψηφίων εκπαιδευτικών για πρόσληψη στις Α.Σ.Τ.Ε.
του Υπουργείου Τουρισμού, εκπαιδευτικής περιόδου 2021-2022» ως προς τις ειδικότητες της Διοίκησης
Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΠΕ), Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στο Front Office (ΤΕ), Τεχνικών
Μαθημάτων με έμφαση στο F&B Μάνατζμεντ (ΤΕ) και Ιταλικών (ΠΕ) στην ΑΣΤΕ Κρήτης

ΑΣΤΕΚ - Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης - Logo
Η ΑΣΤΕΚ είναι μία από τις δυο Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης που λειτουργούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού στη Ρόδο και στην Κρήτη.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram