Υπουργείο Τουρισμού - Logo-ΑΣΤΕΚ-Ανώτερη-Σχολή-Τουριστικής-Εκπαίδευσης-Κρήτης

Νέα

Όλα τα άρθρα από τις ανακοινώσεις και δραστηριότητες της Α.Σ.Τ.Ε.Κ. 
Για να δείτε τις υποκατηγορίες των νέων  ξεχωριστά (Δραστηριότητες, Ανακοινώσεις) πατήστε στην κατηγορία από τα άρθρα παρακάτω ή από το κεντρικό μενού.
18 Οκτωβρίου 2022
Ανακοίνωση μορίων υποψηφίων για εισαγωγή στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του
Υπουργείου Τουρισμού για την εκπαιδευτική περίοδο 2022 – 2023.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
7 Οκτωβρίου 2022
Κατατάξεις πτυχιούχων στις Α.Σ.Τ.Ε.

Σας γνωρίζουμε ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, η υποβολή αιτήσεων πτυχιούχων Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι ή ισοτίμων Σχολών της αλλοδαπής,για κατάταξη στο Α ́έτος των ΑΣΤΕ θα πραγματοποιηθεί από Δευτέρα 10 Οκτωβρίου έως και την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2022. Η κατάταξη των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί με βάση το βαθμό πτυχίου. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
7 Οκτωβρίου 2022
Αύξηση του ετήσιου στεγαστικού επιδόματος φοιτητών

Κατόπιν της δημοσίευσης του ν.4972/2022 (Α΄181) και βάσει του άρθρου 181 «Αύξηση του ετήσιου στεγαστικού επιδόματος φοιτητών - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 10 ν. 3220/2004» αυτού, το στεγαστικό επίδομα αυξάνεται από χίλια (1.000) ευρώ σε χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ. Παρακαλούνται όλοι οι δικαιούχοι σπουδαστές/τριες ή γονείς σπουδαστών/τριών της ΑΣΤΕΚ να υποβάλουν ΑΜΕΣΑ συμπληρωματική αίτηση (βλ. […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Οκτωβρίου 2022
Μετεγγραφές Σπουδαστών

Σύμφωνα με τις ΚΥΑ 5981/29-11-2007 (Β’2340) - Κανονισμός Σπουδών και ΚΥΑ 4631/7-3-2019 (Β’929) οι σπουδαστές και οι σπουδάστριες Α’ διδακτικού έτους των ΑΣΤΕ έχουν δικαίωμα μετεγγραφής αποκλειστικά και μόνο σε άλλη Α.Σ.Τ.Ε. Οι μετεγγραφές διενεργούνται ύστερα από αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/ης η οποία υποβάλλεται στην Α.Σ.Τ.Ε. που έχει εγγραφεί εντός προθεσμίας 15 ημερών από την καταληκτική […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
2 Οκτωβρίου 2022
Αιτήσεις εγγραφής στο Α, Γ & Ε εξάμηνο για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23

Καλούνται οι σπουδαστές να εγγραφούν στο Α, Γ & Ε εξάμηνο , συμπληρώνοντας τις συνημμένες αιτήσεις. Καταληκτική ημερομηνία εγγραφής η 17 Οκτωβρίου 2022 Στο Α' εξάμηνο θα επανεγγραφούν μόνο όσοι σπουδαστές είχαν πάρει αναβολή τα έτη 2020-21 και 2021-22. Οι νεοεισαχθέντες έχουν πραγματοποιήσει την εγγραφή τους και δεν χρειάζεται να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
27 Σεπτεμβρίου 2022
Έναρξη Ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού

Έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ και Α.Σ.Τ.Ε.Κ.) τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
22 Σεπτεμβρίου 2022
Επικύρωση τωνπρακτικώνκαι πινάκων υποψηφίων εκπαιδευτικών για πρόσληψη στην Α.Σ.Τ.Ε. Κρήτης τουΥπουργείου Τουρισμού, εκπαιδευτικής περιόδου 2022-2023

Επικύρωση των πρακτικών και πινάκων υποψηφίων εκπαιδευτικών για πρόσληψη στις Α.Σ.Τ.Ε.του Υπουργείου Τουρισμού, εκπαιδευτικής περιόδου 2022-2023

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
14 Σεπτεμβρίου 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Α.Σ.Τ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 – 2023

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
12 Σεπτεμβρίου 2022
Εγγραφές σπουδαστών Α.Σ.Τ.Ε.

Α. Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022 έως και Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022. Οι εγγραφέςπραγματοποιούνται είτε στη Σχολή, αποκλειστικά με ραντεβού (αυτοπροσώπως ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από τον επιτυχόντα πρόσωπο) είτε με αποστολή των σχετικών δικαιολογητικών μέσω ταχυμεταφοράς (courier). Επισημαίνεται […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Σεπτεμβρίου 2022
ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2022-2023

Ορίζεται νέα περίοδος υποβολής αιτήσεων για τους υποψηφίους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής από τις 05.09.2022 έως και 14.09.2022 μέχρι το τέλος της ημέρας.Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 14154/13.07.2022 (ΑΔΑ: ΨΠ40465ΧΘΟ-ΩΓ3) Προκήρυξη εισαγωγής μετεκπαιδευόμενων στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού για την εκπαιδευτική περίοδο 2022-2023.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΑΣΤΕΚ - Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης - Logo
Η ΑΣΤΕΚ είναι μία από τις δυο Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης που λειτουργούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού στη Ρόδο και στην Κρήτη.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram