Υπουργείο Τουρισμού - Logo-ΑΣΤΕΚ-Ανώτερη-Σχολή-Τουριστικής-Εκπαίδευσης-Κρήτης

1 Φεβρουαρίου 2023

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2022-2023

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2022-2023

Με την υπ’ αριθμ. 1991/30-01-2023 (ΑΔΑ:ΡΟ41465ΧΘΟ-ΖΦ3) απόφαση της προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού καθορίστηκε για τα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού της εκπαιδευτικής περιόδου 2022-2023 :

  1. Η μείωση του συνόλου των ωρών διδασκαλίας των θεωρητικών μαθημάτων και των εργαστηρίων των Τμημάτων Μετεκπαίδευσης για την εκπαιδευτική περίοδο 2022-2023 σε ποσοστό 20%. Το σύνολο των ωρών διδασκαλίας διαμορφώνεται σε 304 ανά τμήμα και ειδικότητα, πλέον των ωρών εξετάσεων.
  2. Η Τετάρτη 15.02.2023 ως ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων, και η Τετάρτη 24.05.2023 ως ημερομηνία λήξης. Εντός του παραπάνω διαστήματος θα έχει ολοκληρωθεί η διδασκαλία των μαθημάτων και οι εξετάσεις.

Η Α.Σ.Τ.Ε. Κρήτης κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2022-2023, θα υλοποιήσει στην πόλη του Αγίου Νικολάου δύο απογευματινά τμήματα στις ειδικότητες : Υπηρεσία Υποδοχής και Επισιτισμός. Τα μαθήματα και στα δύο αυτά τμήματα θα πραγματοποιηθούν με μεικτή εκπαίδευση και συγκεκριμένα με δια ζώσης κατάρτιση για τα εργαστήρια (πριν την έναρξη της τουριστικής σεζόν) και με τηλεκπαίδευση για τα θεωρητικά μαθήματα, προκειμένου να διευκολυνθούν στη συμμετοχή τους όλοι οι εγγεγραμμένοι, επιτυχόντες, εργαζόμενοι και πρόσκαιρα άνεργοι.

Παρακαλούνται όλοι οι επιτυχόντες να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στο metek_astek@mintour.gr προκειμένου α) να επιβεβαιώσουν την επιθυμία τους να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα στο οποίο έχουν εγγραφεί και β) να επιβεβαιώσουν το email τους στο οποίο θα τους σταλούν οι κωδικοί που θα χρειαστούν για την πλατφόρμα Microsoft Teams, στην οποία θα διεξαχθεί η εξ αποστάσεως διδασκαλία.

ΑΣΤΕΚ - Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης - Logo
Η ΑΣΤΕΚ είναι μία από τις δυο Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης που λειτουργούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού στη Ρόδο και στην Κρήτη.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram