Υπουργείο Τουρισμού - Logo-ΑΣΤΕΚ-Ανώτερη-Σχολή-Τουριστικής-Εκπαίδευσης-Κρήτης

1 November 2021

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΑΡΞΗ του διδακτικού έτους 2021-2022 των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού τη Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2021.

Δείτε πώς διαμορφώνεται το ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2021-2022 ανοίγοντας το συνημμένο έγγραφο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η υπ' αρ. 20071/30.12.2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 5824/τ.Β’ 30.12.2020) τροποποιείται, ως προς το πεδίο εφαρμογής της και ειδικότερα ως προς τους σπουδαστές των Α.Σ.Τ.Ε. που θα κληθούν να εφαρμόσουν το νέο πρόγραμμα σπουδών τετραετούς διάρκειας. Το νέο πρόγραμμα σπουδών θα εφαρμοστεί αποκλειστικά από τους νεοεισακτέους, πρωτοετείς σπουδαστές του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, σύμφωνα με την ΦΕΚ 5057/τ.Β’ 01.11.2021) Κ.Υ.Α.

ΑΣΤΕΚ - Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης - Logo
Η ΑΣΤΕΚ είναι μία από τις δυο Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης που λειτουργούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού στη Ρόδο και στην Κρήτη.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram