Υπουργείο Τουρισμού - Logo-ΑΣΤΕΚ-Ανώτερη-Σχολή-Τουριστικής-Εκπαίδευσης-Κρήτης

23 August 2023

Καλωσόρισμα Πρωτοετών φοιτητών

Αγαπητές φοιτήτριες, Αγαπητοί φοιτητές,


Σας καλωσορίζουμε στην Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Α.Σ.Τ.Ε.Κ.) του Υπουργείου Τουρισμού.
Στόχος της Α.Σ.Τ.Ε.Κ. είναι η παροχή άρτιας εκπαίδευσης και η προετοιμασία ανώτερων στελεχών για την τουριστική βιομηχανία (ξενοδοχειακές, επισιτιστικές και λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις). Η φοίτηση περιλαμβάνει οκτώ διδακτικά εξάμηνα και εννέα επιπλέον μήνες αμειβόμενης πρακτικής άσκησης (3 μήνες Ιούλιο με Σεπτέμβριο/3 έτη).
Για την πρακτική τους άσκηση οι σπουδαστές και οι σπουδάστριες της Σχολής τοποθετούνται με τη μέριμνα και την εποπτεία της Σχολής σε επιλεγμένες Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις της ημεδαπής ή άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πτυχιούχοι της Α.Σ.Τ.Ε.Κ., έχουν εδώ και δεκαετίες κατακτήσει την εμπιστοσύνη της αγοράς εργασίας και εκατοντάδες ξενοδοχειακές, κατά κύριο λόγο, επιχειρήσεις έχουν στελεχωθεί και διευθύνονται από αυτούς.

Παρακαλούμε να παρακολουθείτε την ιστοσελίδα μας για ανακοινώσεις σχετικά με την έναρξη της περιόδου των εγγραφών, την προθεσμία και τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται. Οι εγγραφές θα μπορούν να γίνουν είτε στη Σχολή (αυτοπροσώπως ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από τον επιτυχόντα πρόσωπο) είτε με αποστολή μέσω ταχυμεταφοράς (Courier ). Σας ευχόμαστε καλές σπουδές και αναγνωρίζοντας την προσπάθεια που καταβάλατε για να εισαχθείτε στη Σχολή μας, ευελπιστούμε ότι θα ανταποκριθούμε με επιτυχία στις προσδοκίες σας.


Βανέσσα Σημαντηράκη, Ph.D., Διευθύντρια Α.Σ.Τ.Ε. Κρήτης

ΑΣΤΕΚ - Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης - Logo
Η ΑΣΤΕΚ είναι μία από τις δυο Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης που λειτουργούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού στη Ρόδο και στην Κρήτη.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram