Υπουργείο Τουρισμού - Logo-ΑΣΤΕΚ-Ανώτερη-Σχολή-Τουριστικής-Εκπαίδευσης-Κρήτης

28 February 2022

«Προκήρυξη πρόσληψης ωρομίσθιων εκπαιδευτικών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των Τμημάτων
Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού, για την εκπαιδευτική περίοδο 2021-2022»

Ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων: Από 28/2/2022 έως και 8/3/2022.

ΑΣΤΕΚ - Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης - Logo
Η ΑΣΤΕΚ είναι μία από τις δυο Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης που λειτουργούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού στη Ρόδο και στην Κρήτη.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram