Υπουργείο Τουρισμού - Logo-ΑΣΤΕΚ-Ανώτερη-Σχολή-Τουριστικής-Εκπαίδευσης-Κρήτης

Νέα

Όλα τα άρθρα από τις ανακοινώσεις και δραστηριότητες της Α.Σ.Τ.Ε.Κ. 
Για να δείτε τις υποκατηγορίες των νέων  ξεχωριστά (Δραστηριότητες, Ανακοινώσεις) πατήστε στην κατηγορία από τα άρθρα παρακάτω ή από το κεντρικό μενού.
15 November 2023
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΟΧ1 2023
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
27 October 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2023για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Αιτήσεις από 27 Οκτωβρίου μέχρι 6 Νοεμβρίου 2023

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
20 October 2023
Επικύρωση των πρακτικών και πινάκων υποψηφίων εκπαιδευτικών για πρόσληψη στις Α.Σ.Τ.Ε.του Υπουργείου Τουρισμού, εκπαιδευτικής περιόδου 2023-2024
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
13 October 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Α.Σ.Τ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023 – 2024

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
9 October 2023
Κατατάξεις πτυχιούχων στις Α.Σ.Τ.Ε.

Σας γνωρίζουμε ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, η υποβολή αιτήσεων πτυχιούχων Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι ή ισοτίμων Σχολών της αλλοδαπής, για κατάταξη στο Α ́έτος των ΑΣΤΕ θα πραγματοποιηθεί από Δευτέρα 9 Οκτωβρίου έως και την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2023. Η κατάταξη των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί με βάση το βαθμό πτυχίου. Οι αιτήσεις μπορούν να […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
6 October 2023
Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικών συνεργατών, εργαστηριακών συνεργατώνκαι εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών, με ωριαία αντιμισθία για την κάλυψη εκτακτωνεκπαιδευτικών αναγκών των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.), τουΥπουργείου Τουρισμού, για την εκπαιδευτική περίοδο 2023-2024

«Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικών συνεργατών, εργαστηριακών συνεργατών
και εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών, με ωριαία αντιμισθία για την κάλυψη έκτακτων
εκπαιδευτικών αναγκών των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.), του
Υπουργείου Τουρισμού, για την εκπαιδευτική περίοδο 2023-2024»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 October 2023
Έναρξη Ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης(Α.Σ.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισμού.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
4 October 2023
«Προκήρυξη για την εισαγωγή 590 μετεκπαιδευόμενων στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού για την εκπαιδευτική περίοδο 2023-2024»

«Προκήρυξη για την εισαγωγή 590 μετεκπαιδευόμενων στα Τμήματα
Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού για την εκπαιδευτική περίοδο 2023-2024».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
22 September 2023
Αιτήσεις επανεγγραφής στο Α' εξάμηνο

Καλούνται οι σπουδαστές-ριες που εισήχθησαν στην Σχολή τα ακαδημαϊκά έτη 2021-22 & 2022-23 και είχαν ζητήσει αναβολή, να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση επανεγγραφής προκειμένου να φοιτήσουν στο ακαδημαϊκό έτος 2023-24 ή να ζητήσουν αναβολή με Υπεύθυνη δήλωση (Εφόσον η αίτηση ή Υπεύθυνη δήλωση αποσταλεί με ταχυμεταφορά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή κατατεθεί από νομίμως εξουσιοδοτημένο […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
11 September 2023
Εγγραφές σπουδαστών Α.Σ.Τ.Ε.

A. Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα από Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2023 έως και Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται είτε στη Σχολή, αποκλειστικά με ραντεβού (αυτοπροσώπως ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από τον/την επιτυχόντα/επιτυχούσα πρόσωπο) είτεμε αποστολή των σχετικών δικαιολογητικών μέσω ταχυμεταφοράς (courier).Επισημαίνεται ότι […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΑΣΤΕΚ - Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης - Logo
Η ΑΣΤΕΚ είναι μία από τις δυο Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης που λειτουργούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού στη Ρόδο και στην Κρήτη.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram