Υπουργείο Τουρισμού - Logo-ΑΣΤΕΚ-Ανώτερη-Σχολή-Τουριστικής-Εκπαίδευσης-Κρήτης

Νέα

Όλα τα άρθρα από τις ανακοινώσεις και δραστηριότητες της Α.Σ.Τ.Ε.Κ. 
Για να δείτε τις υποκατηγορίες των νέων  ξεχωριστά (Δραστηριότητες, Ανακοινώσεις) πατήστε στην κατηγορία από τα άρθρα παρακάτω ή από το κεντρικό μενού.
4 Ιουνίου 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
2 Απριλίου 2022
Πρόσκληση συμμετοχής Athens Negotiations Tournament
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
22 Μαρτίου 2022
Τον καθορισμό της Τετάρτης 23.03.2022 ως ημερομηνία έναρξης των Τμημάτων
Μετεκπαίδευσης Αγ. Νικολάου του Υπουργείου Τουρισμού για την εκπαιδευτική περίοδο 2021-2022, και
της Πέμπτης 30.06.2022 ως ημερομηνία λήξης.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
18 Μαρτίου 2022
Επικύρωση των πρακτικών και πινάκων υποψηφίων εκπαιδευτικών για πρόσληψη στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού, εκπαιδευτικής περιόδου 2021-2022
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
14 Μαρτίου 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
10 Μαρτίου 2022
Μετεκπαίδευση- Εγγραφές επιτυχόντων

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον πίνακα επιτυχόντων να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια αρχή ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στη Γραμματεία της ΑΣΤΕΚ (Λατούς 25, 72100 Άγιος Νικόλαος) εντός αποκλειστικής προθεσμίας τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών από 10.3.2022 έως και 15.3.2022 και κατά τις ώρες από 09:00 έως 15:00, την […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
28 Φεβρουαρίου 2022
«Προκήρυξη πρόσληψης ωρομίσθιων εκπαιδευτικών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των Τμημάτων
Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού, για την εκπαιδευτική περίοδο 2021-2022»

Ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων: Από 28/2/2022 έως και 8/3/2022.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
24 Φεβρουαρίου 2022
Πρόγραμμα Εξεταστικής Μαρτίου 2022

Οι σπουδαστές παρελθόντων ετών που θα συμμετέχουν στην εξεταστική Μαρτίου 2022 καλούνται να στείλουν την αίτηση συμμετοχής τους -με τα οφειλόμενα μαθήματα- στην ηλεκτρονική διεύθυνση : astek@mintour.gr , μέχρι 3 Μαρτίου 2022.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
16 Φεβρουαρίου 2022
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΣΤΗΝ Α.Σ.Τ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΣΤΗΝ Α.Σ.Τ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
10 Φεβρουαρίου 2022
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικής περιόδου 2021-2022

μετεκπαίδευση αποτελέσματα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΑΣΤΕΚ - Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης - Logo
Η ΑΣΤΕΚ είναι μία από τις δυο Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης που λειτουργούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού στη Ρόδο και στην Κρήτη.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram