Υπουργείο Τουρισμού - Logo-ΑΣΤΕΚ-Ανώτερη-Σχολή-Τουριστικής-Εκπαίδευσης-Κρήτης

Νέα

Όλα τα άρθρα από τις ανακοινώσεις και δραστηριότητες της Α.Σ.Τ.Ε.Κ. 
Για να δείτε τις υποκατηγορίες των νέων  ξεχωριστά (Δραστηριότητες, Ανακοινώσεις) πατήστε στην κατηγορία από τα άρθρα παρακάτω ή από το κεντρικό μενού.
24 Ιανουαρίου 2022
ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ 3/2021
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Ιανουαρίου 2022
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 23520/29-12-2021 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού με
θέμα «Επικύρωση των πρακτικών και πινάκων υποψηφίων εκπαιδευτικών για πρόσληψη στις Α.Σ.Τ.Ε.
του Υπουργείου Τουρισμού, εκπαιδευτικής περιόδου 2021-2022» ως προς τις ειδικότητες της Διοίκησης
Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΠΕ), Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στο Front Office (ΤΕ), Τεχνικών
Μαθημάτων με έμφαση στο F&B Μάνατζμεντ (ΤΕ) και Ιταλικών (ΠΕ) στην ΑΣΤΕ Κρήτης
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
30 Δεκεμβρίου 2021
Επικύρωση των πρακτικών και πινάκων υποψηφίων εκπαιδευτικών για πρόσληψη στις Α.Σ.Τ.Ε.
του Υπουργείου Τουρισμού, εκπαιδευτικής περιόδου 2021-2022
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
27 Δεκεμβρίου 2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗυπ' αριθμ. ΣΟΧ3/2021 /για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
14 Δεκεμβρίου 2021
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 1.250 ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021-2022

μετεκπαίδευση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
6 Δεκεμβρίου 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Α.Σ.Τ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
23 Νοεμβρίου 2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΟΧ2-2021 ΑΣΤΕ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
18 Νοεμβρίου 2021
Δημοσιοποίηση θέσεων κινητικότητας Β΄ κύκλου 2021 – Υποβολή αιτήσεων - 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
18 Νοεμβρίου 2021
Προκήρυξη για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού στις ΑΣΤΕ περιόδου 2021-2022

Διευκρινίζεται ότι λόγω της υπ’ αρ. 19353/29-10-2021 (ΦΕΚ 5057/τ.Β’ 01.11.2021) κ.υ.α και της συνεπακόλουθης, μη δημιουργίας 4ου έτους σπουδών στις Α.Σ.Τ.Ε. κατά το τρέχων ακαδημαϊκό έτος 2021- 2022, δεν θα καλυφθούν όλες οι προκηρυσσόμενες θέσεις επιστημονικών συνεργατών εργαστηριακών συνεργατών και εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών, όπως προβλέπεται στην παράγραφο Δ.15 της με Α.Π. 19598/2-11-2021 προκήρυξης. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Νοεμβρίου 2021
Λειτουργία της ΑΣΤΕΚ, ενόψει της έναρξης της εκπαιδευτικής περιόδου 2021-22

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19721/3-11-2021 απόφαση της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών και Διοικητικών του Υπουργείου Τουρισμού, όλες οι εκπαιδευτικές μονάδες του Υπουργείου Τουρισμού ξεκινούν την λειτουργία τους υποχρεωτικά δια ζώσης και σε πλήρη σύνθεση. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σε κάθε εκπαιδευτική διαδικασία που διενεργείται με φυσική παρουσία συμμετέχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που πληρούν υποχρεωτικά […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΑΣΤΕΚ - Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης - Logo
Η ΑΣΤΕΚ είναι μία από τις δυο Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης που λειτουργούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού στη Ρόδο και στην Κρήτη.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram