Υπουργείο Τουρισμού - Logo-ΑΣΤΕΚ-Ανώτερη-Σχολή-Τουριστικής-Εκπαίδευσης-Κρήτης

Erasmus+

Ο Πανεπιστημιακός χάρτης ERAΣMUS+ απονεμήθηκε στην Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης το 2014 και της έδωσε τη δυνατότητα να συμμετάσχει σε δράσεις στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο εκείνης της χρονιάς. Για την υλοποίηση κινητικότητας σπουδαστών για πρακτική άσκηση η ΑΣΤΕΚ συμμετείχε στον μεγαλύτερο Όμιλο Πρακτικής Άσκησης, υπό τον συντονισμό του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και συγκεκριμένα του Τμήματος Διεθνών Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Ανταλλαγής Φοιτητών το οποίο παρείχε τη διοικητική και οικονομική υποστήριξη στους φοιτητές που μετακινήθηκαν σε χώρες εταίρους για πρακτική άσκηση. Στον όμιλο συμμετείχαν δέκα (10) Ιδρύματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης:
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτη
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
ΑΣΤΕΚ - Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης - Logo
Η ΑΣΤΕΚ είναι μία από τις δυο Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης που λειτουργούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού στη Ρόδο και στην Κρήτη.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram