Υπουργείο Τουρισμού - Logo-ΑΣΤΕΚ-Ανώτερη-Σχολή-Τουριστικής-Εκπαίδευσης-Κρήτης

Βιβλιοθήκη

Η ΑΣΤΕΚ διαθέτει πλήρως οργανωμένη βιβλιοθήκη στις εγκαταστάσεις της καθώς και ηλεκτρονική υπηρεσία

Βασικές πληροφορίες

Κύριος στόχος της Βιβλιοθήκης της ΑΣΤΕΚ είναι η ενίσχυση και η υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της Σχολής και η παροχή εξειδικευμένων πληροφοριών προς τα μέλη της. Η Βιβλιοθήκη της ΑΣΤΕΚ είναι ανοιχτής πρόσβασης και λειτουργεί ως δανειστική. Χρήση του υλικού και των χώρων της Βιβλιοθήκης μπορούν να κάνουν όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας της Σχολής, σπουδαστές και εκπαιδευτικοί, καθώς και το ευρύτερο κοινό, το οποίο όμως, δεν έχει δικαίωμα δανεισμού.
Για την οργάνωση και την επεξεργασία των τεκμηρίων της Βιβλιοθήκης χρησιμοποιούνται διεθνώς αναγνωρισμένα βιβλιοθηκονομικά πρότυπα. Η τοποθέτηση των τεκμηρίων στα ράφια ακολουθεί το ταξινομικό σύστημα Dewey, το οποίο βασίζεται στο διαχωρισμό της γνώσης σε θεματικές κατηγορίες που ορίζονται με βάση τα δεκαδικό σύστημα αρίθμησης. Για την θεματική οργάνωση του υλικού χρησιμοποιείται το πρότυπο των θεματικών επικεφαλίδων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος.

Επιπλέον, για τη συγκρότηση των βιβλιογραφικών εγγραφών χρησιμοποιείται το πρότυπο των Anglo-American Cataloguing Rules (AACR2). Για τη διαχείριση και την πρόσβαση στο υλικό της Βιβλιοθήκης γίνεται χρήση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος OpenΑΒΕΚΤ, ενώ μέσω της ιστοσελίδας της Σχολής διατίθεται online πρόσβαση στον Ηλεκτρονικό Κατάλογο Αναζήτησης της Βιβλιοθήκης (OPAC).

Τα μέλη της Σχολής μπορούν να απευθύνονται στο προσωπικό της βιβλιοθήκης για οποιαδήποτε πληροφορία και βοήθεια χρειαστούν
Η Βιβλιοθήκη της ΑΣΤΕΚ εξελίσσει τις υπάρχουσες υπηρεσίες της, ενώ παράλληλα αναπτύσσει νέες, πάντα με στόχο την έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας της Σχολής.
 • Βιβλιοθήκη Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης
 • Βιβλιοθήκη Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης
 • Βιβλιοθήκη Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης

Ωράριο λειτουργίας

Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 08:00 έως τις 16:00
Η Βιβλιοθήκη παραμένει κλειστή κατά τις επίσημες αργίες. Σε έκτακτες περιπτώσεις η Βιβλιοθήκη τροποποιεί το ωράριό της.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

Για τη διαχείριση και την πρόσβαση στο υλικό της Βιβλιοθήκης γίνεται χρήση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος OpenΑΒΕΚΤ, ενώ μέσω της ιστοσελίδας της Σχολής διατίθεται online πρόσβαση στον Ηλεκτρονικό Κατάλογο Αναζήτησης της Βιβλιοθήκης (OPAC).
ΜΕΤΑΒΑΣΗ
Βιβλιοθήκη Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης - Ιστότοπος
Ιστότοπος ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης της ΑΣΤΕΚ

Συλλογή - Τεκμήρια

Η συλλογή της Βιβλιοθήκης περιλαμβάνει έντυπο και μη έντυπο υλικό. Το έντυπο υλικό αποτελείται από βιβλία, περιοδικά, πληροφοριακό υλικό και διπλωματικές εργασίες. Το μη έντυπο υλικό είναι κυρίως οπτικοακουστικό υλικό και αφορά σε DVDs και CD-ROMs.
Η συλλογή βιβλίων αποτελεί τον κύριο όγκο του έντυπου υλικού της Βιβλιοθήκης και καλύπτει θεματικά τα επιστημονικά πεδία που ενδιαφέρουν άμεσα τα μέλη της κοινότητας της Σχολής (Management, Οικονομικά, Μάρκετινγκ, Δίκαιο Μαγειρική κ.ά.). Επιπλέον, υπάρχουν βιβλία ευρύτερου ενδιαφέροντος (Λογοτεχνία, Ιστορία, Τέχνη κ.ά.).
Η συλλογή περιλαμβάνει επίσης, περιοδικά, λεξικά, εγκυκλοπαίδειες και άλλα εγχειρίδια στα οποία ο χρήστης μπορεί να ανατρέξει συμπληρωματικά, κατά τη διάρκεια της έρευνας του. Το υλικό αυτό είναι μη δανειζόμενο και η χρήση του μπορεί να γίνει μόνο εντός του χώρου της Βιβλιοθήκης.
Η Βιβλιοθήκη διαθέτει και συλλογή με τις πτυχιακές εργασίες που καταθέτουν οι σπουδαστές της Σχολής για την περάτωση των σπουδών τους και αποτελούν μια χωριστή κατηγορία δανειζόμενου υλικού.

Δανεισμός

Η συλλογή της Βιβλιοθήκης είναι διαθέσιμη για δανεισμό με εξαίρεση τα περιοδικά, τα πληροφοριακά βιβλία, τα βιβλία ειδικής φύλαξης και όποιο άλλο υλικό κρίνεται από την Βιβλιοθήκη ως μη δανειζόμενο. Δικαίωμα δανεισμού έχουν όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας της Σχολής, (σπουδαστές, καθηγητές, εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό, εφόσον υποβάλλουν αίτηση για την εγγραφή τους στην Βιβλιοθήκη και την έκδοση σχετικής κάρτας-μέλους.

Έκδοση κάρτας- μέλους

Για την έκδοση κάρτας-μέλους, απαιτείται η προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας, μια μικρή φωτογραφία τύπου ταυτότητας, κάποιο αποδεικτικό έγγραφο της ιδιότητας του αιτούντος στη Σχολή και η υποβολή της σχετικής έντυπης αίτησης εγγραφής που παρέχεται από Γραφείο Εξυπηρέτησης της Βιβλιοθήκης.
Η κάρτα-μέλους και συνεπώς το δικαίωμα δανεισμού, είναι αυστηρά προσωπική και δεν μεταβιβάζεται σε άλλα άτομα. Επίσης, ο χρήστης καλείται να ενημερώνει την Βιβλιοθήκη για κάθε αλλαγή στη διεύθυνση κατοικίας, τα τηλέφωνα ή άλλα προσωπικά του στοιχεία. Τηρείται, τέλος, το δανειστικό απόρρητο. Με την υποβολή της αίτησης εγγραφής, ο αιτών αποδέχεται τους όρους που διέπουν την έκδοση κάρτας-μέλους και τον εσωτερικό κανονισμό της Βιβλιοθήκης.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών

Οι σπουδαστές της Σχολής έχουν δικαίωμα δανεισμού τριών (3) τεκμηρίων για δεκαπέντε (15) ημέρες και δικαίωμα μίας (1) ανανέωσης των ήδη δανεισμένων τεκμηρίων για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ζητηθεί από άλλον χρήστη. Το εκπαιδευτικό προσωπικό της βιβλιοθήκης μπορεί να δανειστεί έως πέντε (5) τεκμήρια για τριάντα (30) ημέρες, με δυνατότητα μίας (1) μηνιαίας ανανέωσης, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει γίνει κράτηση από άλλον χρήστη.
Υπάρχει η δυνατότητα ανανέωσης του χρονικού διαστήματος δανεισμού των βιβλίων τηλεφωνικώς, με e-mail ή αυτοπροσώπως. Η ανανέωση γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει κράτηση από άλλον χρήστη για το συγκεκριμένο βιβλίο. Επιτρέπεται μία (1) ανανέωση του δανεισμού, ενώ στην συνέχεια τα τεκμήρια θα πρέπει να επιστραφούν. Η ανανέωση ενδείκνυται να γίνεται λίγο πριν τη λήξη της διάρκειας δανεισμού.

Σε περίπτωση που ένα βιβλίο, τεκμήριο είναι ήδη δανεισμένο, υπάρχει η δυνατότητα να γίνει κράτηση σε αυτό . Έτσι, το μέλος που έχει ήδη δανειστεί το βιβλίο δεν θα έχει τη δυνατότητα να παρατείνει τη διάρκεια δανεισμού, κάνοντας ανανέωση. Με τον τρόπο αυτόν εξασφαλίζεται ότι το μέλος που έκανε την κράτηση θα είναι το επόμενο που θα το δανειστεί. Αν υπάρχουν περισσότερες από μία κρατήσεις για το ίδιο βιβλίο, ακολουθείται σειρά προτεραιότητας. Μόλις επιστραφεί το βιβλίο που έχει γίνει κράτηση, το προσωπικό της Βιβλιοθήκης ενημερώνει το μέλος που έχει πραγματοποιήσει την κράτηση, για την παραλαβή του.
Επιπλέον, η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα της ανάκλησης υλικού. Ανάκληση είναι η ενέργεια κατά την οποία, σε ειδικές περιπτώσεις, η Βιβλιοθήκη ζητά την άμεση επιστροφή υλικού πριν την ημερομηνία λήξης του δανεισμού του, προκειμένου αυτό να χρησιμοποιηθεί άμεσα και για σύντομο χρονικό διάστημα (1-2 ημέρες) από άλλον χρήστη. Μετά τη χρήση του, το υλικό επιστρέφεται στον αρχικό χρήστη. Οι χρήστες οφείλουν να συμμορφώνονται με αυτήν την ενέργεια.

Ο χρήστης που χάνει ή επιστρέφει υλικό σε κακή κατάσταση, πρέπει να το αντικαταστήσει. Οι σπουδαστές δεν μπορούν να εγγραφούν σε νέο εξάμηνο αν δεν έχουν επιστρέψει στη Βιβλιοθήκη το υλικό του οποίου έχει λήξει η περίοδος δανεισμού ή δεν το έχουν αντικαταστήσει. Οι τελειόφοιτοι για να πάρουν το πτυχίο τους, οφείλουν να επιστρέψουν στη Βιβλιοθήκη το υλικό του οποίου έχει λήξει η περίοδος δανεισμού.

Υπάρχει η δυνατότητα διαδανεισμού βιβλίων από την Βιβλιοθήκη της Σχολής Ξεναγών Ηρακλείου, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος στην Βιβλιοθήκη της ΑΣΤΕΚ.
Βιβλιοθήκη Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

Στο χώρο της Βιβλιοθήκης υπάρχουν 2 Η/Υ στη διάθεση των σπουδαστών για την υλοποίηση έρευνας στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών υποχρεώσεών τους, για αναζήτηση στον ηλεκτρονικό κατάλογο (OPAC) και στο Διαδίκτυο ευρύτερα.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Ηλεκτρονικές Πηγές

Δημόσιες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης - Βιβλιοθήκη - Ψηφιοποιημένα Βιβλία
Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα & Βοηθήματα - Kallipos.gr
Κέντρα Δια Βίου Μάθησης - Ψηφιακό Υλικό
Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων - Ψηφιακό Υλικό
Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Πρόγραμμα: Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών
 • 2η Διδακτική ενότητα. Η συμβολή του τουρισμού στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη: Μέρος Α και Μέρος Β.
 • 3η Διδακτική ενότητα. Οι βασικές αρχές και οι νέες τάσεις στην οργάνωση και διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων: Μέρος Α και Μέρος Β.
 • 4η Διδακτική ενότητα. Οι βασικές αρχές και η σημασία του στρατηγικού μάνατζμεντ για την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων: Μέρος Α και Μέρος Β.
 • 5η Διδακτική Ενότητα. Οι βασικές αρχές και η σημασία της Διοίκησης του Ανθρώπινου Δυναμικού στην περίπτωση των τουριστικών επιχειρήσεων. Μέρος Α και Μέρος Β.
 • 6η Διδακτική Ενότητα. Η χρηματοδότηση των τουριστικών επιχειρήσεων: Μέρος Α και Μέρος Β.
 • 7η Διδακτική Ενότητα. Οι βασικές αρχές και η σημασία της οικονομικής και χρηματοοικονομικής διοίκησης των τουριστικών επιχειρήσεων: Μέρος Α και Μέρος Β.
 • 8η Διδακτική Ενότητα. Οι σύγχρονες εξελίξεις στο μάρκετινγκ των τουριστικών επιχειρήσεων και των τουριστικών προορισμών: Μέρος Α και Μέρος Β.
 • 9η Διδακτική ενότητα. Ο ρόλος και η συμβολή των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην οργάνωση, διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων και στη διαχείριση των τουριστικών προορισμών: Μέρος Α, Μέρος Β και Μέρος Γ.
 • 10η Διδακτική Ενότητα. Οι Βασικές Αρχές και η Σημασία της Στατιστικής και των Ποσοτικών Μεθόδων στη Οργάνωση και Διοίκηση των Τουριστικών Επιχειρήσεων και στη Διαχείριση των Τουριστικών Προορισμών: Μέρος Α και Μέρος Β.
 • 11η Διδακτική ενότητα. Τα σύγχρονα πολιτιστικά προϊόντα, χρήσεις της κληρονομιάς και της παράδοσης και παραγωγή της τοπικότητας ως μέσο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών τουριστικών προορισμών: Μέρος Α, Μέρος Β και Μέρος Γ.
 • 12η Διδακτική Ενότητα. Οι προκλήσεις για τον έμπειρο τουρίστα και οι περιηγήσεις του στον πολιτισμό ως σύγχρονη τουριστική επιχειρηματική δράση: Μέρος Α και Μέρος Β.
 • 13η Διδακτική Ενότητα. Η Βιώσιμη ανάπτυξη προορισμών και ο ρόλος του τουριστικού επιχειρείν: Μέρος Α και Μέρος Β.
 • 14η Διδακτική ενότητα. Τα σύγχρονα πρότυπα ανάπτυξης τουριστικών προορισμών, η περίπτωση του προτύπου ανάπτυξης των ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού: Μέρος Α και Μέρος Β.
 • 15η Διδακτική ενότητα. Η οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων ειδικού και εναλλακτικού τουρισμού
ΑΣΤΕΚ - Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης - Logo
Η ΑΣΤΕΚ είναι μία από τις δυο Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης που λειτουργούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού στη Ρόδο και στην Κρήτη.
chevron-downcheckmark-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram