Υπουργείο Τουρισμού - Logo-ΑΣΤΕΚ-Ανώτερη-Σχολή-Τουριστικής-Εκπαίδευσης-Κρήτης

7 October 2022

Αύξηση του ετήσιου στεγαστικού επιδόματος φοιτητών

Κατόπιν της δημοσίευσης του ν.4972/2022 (Α΄181) και βάσει του άρθρου 181 «Αύξηση του ετήσιου στεγαστικού επιδόματος φοιτητών - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 10 ν. 3220/2004» αυτού, το στεγαστικό επίδομα αυξάνεται από χίλια (1.000) ευρώ σε χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ. Παρακαλούνται όλοι οι δικαιούχοι σπουδαστές/τριες ή γονείς σπουδαστών/τριών της ΑΣΤΕΚ να υποβάλουν ΑΜΕΣΑ συμπληρωματική αίτηση (βλ. σχετικό αρχείο) με νομίμως θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του δικαιούχου.

ΑΣΤΕΚ - Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης - Logo
Η ΑΣΤΕΚ είναι μία από τις δυο Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης που λειτουργούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού στη Ρόδο και στην Κρήτη.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram